Innehålls- och kanalstrategi

Rätt innehåll på rätt plattform skapar ett ekosystem av kommunikation som når målgrupper där de finns, och där budskapet är dessutom välkommet. Att ta fram en innehålls- och kanalstrategi både underlättar och utvecklar hela kommunikationsarbetet.

Gammal kamera med sociala medier-logotyper.
Vilken typ av innehåll passar i vilka kanaler? Det är en fråga vi ofta jobbar med i kanal- och innehållsstrategier.

Grunden i innehåll- och kanalstrategi är att samordna resurser och kommunikationsmål, och att skapa en konkret plan för publicering och produktion av innehåll för olika kanaler.

Vårt arbetssätt

Arbetet i våra strategiska projekt sker i workshopform. Läs gärna vår artikel om hur vi jobbar i workshopform och med innehållet i centrum.

Kate i korthet

  • Kate startades 2009 av Jenny Gemzell och Åsa Widén.
  • Vi är en strategisk design- och contentbyrå. Vi hjälper våra kunder att arbeta strategiskt med design och innehåll i alla kanaler.
  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi finns i Stockholm och Halmstad. Kontakta oss gärna!

Våra tjänster

Våra tjänster spänner över strategi, design och produktion. Det betyder att vi finns med våra kunder under hela resan i ett projekt, eller gör punktinsatser.

Filtrera: