Konceptutveckling

Starka koncept inger både förtroende och kan konsten att bygga långsiktiga relationer med mottagaren. Vi på Kate tar fram redaktionella koncept för både tryckta och digitala produkter.

Man som sätter upp inspirerande bilder på en vägg.

Vi tar fram koncept för tidningar, webb, eller för intern eller extern kommunikation i stort. Utgångspunkten för våra projekt är kundens affär eller varumärke och den målbild som finns för att förflytta dem. Efter en kreativ process som sker under strukturerade former enligt vårt arbetssätt, landar vi i ett koncept som passar målgruppen i samtiden.

Vårt arbetssätt

Arbetet i våra strategiska projekt sker i workshopform. Läs gärna vår artikel om hur vi jobbar i workshopform och med innehållet i centrum.

Kate i korthet

  • Kate startades 2009 av Jenny Gemzell och Åsa Widén.
  • Vi är en strategisk design- och contentbyrå. Vi hjälper våra kunder att arbeta strategiskt med design och innehåll i alla kanaler.
  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi finns i Stockholm och Halmstad. Kontakta oss gärna!

Våra tjänster

Våra tjänster spänner över strategi, design och produktion. Det betyder att vi finns med våra kunder under hela resan i ett projekt, eller gör punktinsatser.

Filtrera: