Tidningslayout

Trygghet, kvalitet och smidiga produktionscykler är våra utgångspunkterna i vårt arbete med löpande produktionen av tidningar. Vi sköter hela produktionen för vissa kunder, och valda bitar av den för andra. Bildsättning, korrektur, fotouppdrag och tryckkontakter är ofta delar av våra åtaganden.

Under de löpande tidningsproduktionerna bygger vi upp väloljade arbetsrutiner med tillsammans med kunden. Ofta står vi också bakom designen hos tidningen vi jobbar med, och kan utveckla formen under tid utifrån det redaktionella konceptet. 

Kate i korthet

  • Kate startades 2009 av Jenny Gemzell och Åsa Widén.
  • Vi är en strategisk design- och contentbyrå. Vi hjälper våra kunder att arbeta strategiskt med design och innehåll i alla kanaler.
  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi finns i Stockholm och Halmstad. Kontakta oss gärna!

Våra tjänster

Våra tjänster spänner över strategi, design och produktion. Det betyder att vi finns med våra kunder under hela resan i ett projekt, eller gör punktinsatser.

Filtrera: