Tidningsomgörning

Att uppdatera designen hos magasin är ett av de viktigaste benen i vår verksamhet. Under åren har vi sett till att ett stort antal tidningar fått ny form som passar bättre in i samtiden, som väcker större intresse hos våra kunders målgrupper och som stärker avsändarens varumärke.

En ny tidningsdesign kan både öka intäkter och attrahera helt nya läsare. Det kan också förhöja tidningens budskap, och väcka trovärdighet. 

Vårt arbetssätt

Arbetet i våra strategiska projekt sker i workshopform. Tillsammans med våra kunder tar vi fram en tydlig bild av de behov och mål som projektet ska uppfylla. Det översätter vi sedan till visuell kommunikation. Läs gärna vår artikel om hur vi jobbar i workshopform och med innehållet i centrum.

Kate i korthet

  • Kate startades 2009 av Jenny Gemzell och Åsa Widén.
  • Vi är en strategisk design- och contentbyrå. Vi hjälper våra kunder att arbeta strategiskt med design och innehåll i alla kanaler.
  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi finns i Stockholm och Halmstad. Kontakta oss gärna!

Våra tjänster

Våra tjänster spänner över strategi, design och produktion. Det betyder att vi finns med våra kunder under hela resan i ett projekt, eller gör punktinsatser.

Filtrera: