Webbplats

Vi jobbar med alla delar av ett webbprojekt, från strategi och design till webbutvecklingen och lansering, vidare till webbinnehållet. Det är innehållet på webbplatsen som står i centrum för vår designprocess. Användarnas behov och organisationens målsättningar styr vilket innehåll som designen skapas runt. Enligt oss ska en ny webb ska vara ett lyft för alla delar av organisationen, från det interna arbetet ända ut till varumärkets personlighet.

Man framför en dator som pekar på en anteckning.

Att ta fram en tydlig strategi som grund för webbprojektet är en viktig del i vårt arbetssätt. Vi börjar med att slå fast vilka syften som webbplatsen ska uppfylla och lär känna användarna och deras behov.

Vårt arbetssätt

Arbetet i våra webbprojekt sker i workshopform. Läs gärna vår artikel om hur vi jobbar i workshopform och med innehållet i centrum. Den designmetod som vi tillämpar kallas content first, eller innehållet först, vilket betyder att designen vi skapar har som främsta syfte att fram innehållet på webbplatsen. Mer om content first kan du läsa i den här artikeln.

Kate i korthet

  • Kate startades 2009 av Jenny Gemzell och Åsa Widén.
  • Vi är en strategisk design- och contentbyrå. Vi hjälper våra kunder att arbeta strategiskt med design och innehåll i alla kanaler.
  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi finns i Stockholm och Halmstad. Kontakta oss gärna!

Tjänster

Våra tjänster spänner över strategi, design och produktion. Det betyder att vi finns med våra kunder under hela resan i ett projekt, eller gör punktinsatser.

Filtrera: