Boken Självklart från Misa.

Berättelser rakt in i socialpolitikdebatten

Misa ville göra en bok för lyfta alla fantastiska berättelser och människor som fått stöd via dem. De hade författare och fotograf på plats, och Kate fick förtroendet att ta fram en lämplig förpackning. Efter en intensiv och kreativ workshop med flera strategiska frågeställningar, började vår skapelseprocess och produktion – och två månader senare kom boken Självklart ut.

Uppdraget

Misa ville gestalta verksamheten genom storytelling – en bok som lyfter de starka berättelserna. Kates uppdrag var att att gestalta bokens form på allra bästa sätt. För att lyckas med det hjälpte vi till att tydliggöra målbild och samla alla goda idéer och tankar i Misas projektgrupp.

Syftet var bland annat att boken skulle bli ett inlägg i socialpolitikdebatten, och sprida kunskap om Misas verksamhet hos beslutsfattare och politiker. De ville vidare skapa förståelse hos arbetsgivare, beröra läsaren och skapa reflektion – att se varje individs förmåga!

Boken ska spridas under hösten 2017. Innehållet ska också kommuniceras via andra kanaler.

Processen

En av riktlinjerna var att skildra alla deltagare med den respekt de förtjänar. Då även Misas medarbetare finns med i boken, var det viktigt att inte skapa en ”vi och dem”-känsla. Boken skulle signalera respekt, värdighet och stolthet.

Projektgruppen var överens om att det inte var aktuellt att göra en mesig bok med ”myndighetskänsla”, utan att den skulle sticka ut, vara personlig och väcka nyfikenhet. Det är enda chansen för att målgruppen ska vilja läsa den! Den skulle förmedla kärlek och värme. Vara både modern och trendig, men samtidigt tidlös.

Resultatet

En intensiv workshop är alltid en bra startpunkt för att få ett gediget underlag till designprocessen.
Syfte, målgrupp, typer av innehåll, känsla i boken, lämpligt namn etc. Vi brukar summera anteckningarna till en designbrief, som tydliggör hur strategin styr designbesluten. Designprocessen blir smidig på det sättet, då vi får gemensamma referensramar och har belyst frågeställningar från allas olika perspektiv. Det är också oerhört kul och skapar engagemang!

Nästa steg var att ta fram en dummy och bestämma bokens fysiska form. Vi valde att göra en bok med ett generöst format, vackert papper och högkvalitativt tryck. Det viktigaste i formarbetet var att balansera det varma och positiva, med en mer elegant och stilren känsla.

Parallellt med processen höll Kate i tryckupphandlingen, som landade på Göteborgstryckeriet. Pappersvalet blev Munken Kristall Rough. Boken blev ett hårdband med rundade hörn och klot över ryggen. Hårdbandet fick en folieprägling i varm kopparfärg. Vi ville skapa en hantverksmässigt vacker bok, som kändes gedigen och unik – precis som människorna i boken. Det blir en fin kontrast till de färgstarka och nära bilderna när boken öppnas.

 

Om Misa

Misa ser till att människor med arbetshinder eller de som står längst bort ifrån arbetsmarknaden får arbete eller sysselsättning. Misa arbetar med människor som omfattas av LSS, Socialtjänstlagen eller statliga stöd via arbetsmarknadspolitiska insatser.
Misa utgår ifrån individens egna önskemål och förmågor. Grundidén är att alla som vill också kan få ett arbete eller delta i arbetslivet med rätt stöd.

Misas arbetssätt är att först kartlägga vad den arbetssökande själv vill och därefter hitta en passande plats för arbetsträning. Allt för att personens intressen och resurser ska tas tillvara. Arbetsträningen kan utvecklas till en anställning eller någon form av arbetsinriktad verksamhet. Det är viktigt att arbetet eller sysselsättningen är hållbar på lång sikt.

Boken Självklart från Misa.
Boken Självklart från Misa.
Boken Självklart från Misa.
Boken Självklart från Misa.
Boken Självklart från Misa.
Boken Självklart från Misa.
Boken Självklart från Misa.
Boken Självklart från Misa.
Boken Självklart från Misa.
Boken Självklart från Misa.
Boken Självklart från Misa.
Boken Självklart från Misa.
Boken Självklart från Misa.
Boken Självklart från Misa.
Självklart bokmärken.

Våra case

Här kan du se ett urval av våra senaste projekt och en del av de kunder vi har haft nöjet att få jobba med.