Agnes advokater

Kommunikationsstrategi, logotyp, visuell identitet, profilprogram och webbplats. Den nya visuella identiteten anknyter till advokatbyråns specialistområde miljö- och vattenrätt. Kustlinjer och topografi är identitetens genomgående tema, och en naturnära känsla genomsyrar allt från typografi till bilder och färgskala.

Agnes advokater är en modern advokatbyrå specialiserad på miljö- och vattenrätt. De arbetar med tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, förorenade områden och andra typer av ärenden med miljörättslig anknytning.

 

Agnes advokater merchandise

Case

Här kan du se ett urval av våra senaste projekt.