Eric Andersson Gruppen

Digitala årsredovisningar med syfte att ge en bra, tydlig och attraktiv bild av bolagen för medarbetare, arbetssökande, leverantörer och kunder. Vi vill också stärka känslan av tillhörighet och stolthet i koncernen.

Kate tog fram en interaktiv sajt med rörlig grafik där besökarna lätt kan klicka sig fram till de delar de vill läsa mer om, eller ladda ner de fullständiga årsredovisningarna i pdf-format. arsredovisning2019.eagruppen.com

Arbetet med att ta fram en ny varumärkesplattform för Eric Andersson Gruppen är i slutfasen och inom kort lanserar vi nya logotyper, ny webbplats och ny gemensam visuell identitet för hela koncernen. 

Eric Andersson Gruppen är moderbolaget i en koncern med ett antal dotterbolag med olika kärnverksamheter inom bygg, entreprenad och anläggning. eagruppen.com

 

Case

Här kan du se ett urval av våra senaste projekt.