EA-gruppen satsar på sin internkommunikation

Under 2015 var det dags för EA-gruppen att satsa på sin internkommunikation. Kate tog fram ett nytt tidningskoncept och gör layoutproduktionen löpande.

EA-gruppens tidning Spadtaget.

Uppdraget

EA-gruppen är en växande koncern inom entreprenad, anläggning och förvaltning – vilket betyder att de anställda främst jobbar ute på fältet. Vi utvecklade tidningen Spadtaget, för att medarbetarna i de olika bolagen ska få möjlighet att lära av andra i koncernen, få koll på vad som händer och verktyg för att göra sitt jobb bättre. Tidningen kommer hem till de anställda sex gånger om året.

Processen

Kates arbetsgrupp träffade flera representanter från koncernen, för att förstå verksamheterna och behoven så mycket som möjligt. Efter våra workshops tog vi fram en tidningsidé och en struktur anpassad för satsningen. Tidningen ska ingjuta stolthet hos medarbetarna och vara en kulturbärare i organisationen.

Kate har också tagit fram ett bildavtal för EA-gruppen, då många av bilderna från arbetsplatsreportaget ska kunna användas i andra kanaler än i de redaktionella.

Resultatet

En medarbetartidning måste ha en trevlig mix för att bli läst – i Spadtaget finns både lättsamt material och fördjupande arbetsplatsreportage, med generösa bilder. En blandning mellan långt och kort, nytta och nöje, gör att tidningen känns dynamisk och lättillgänglig. I flera avdelningar möter vi medarbetare, så igenkänningen blir stor. Det finns alltid saker att informera om ur koncernens perspektiv, i EA-gruppens bransch handlar det ofta om att lyfta säkerhetsaspekter och förmedla förebyggande tips.

Tidningens upplaga stiger något för varje år, eftersom fler bolag köps upp av koncernen och antalet kollegor blir fler och fler!

Kate gör layout på tidningen löpande, och samarbetar med kommunikationsansvarig och redaktör Märit Wikström.

Om kunden

EA-gruppen är en koncern med kärnverksamhet inom entreprenad, anläggning och infrastruktur. Spadtaget är koncernens medarbetartidning.

EA-gruppens tidning Spadtaget.

EA-gruppens tidning Spadtaget.

EA-gruppens tidning Spadtaget.

EA-gruppens tidning Spadtaget.

EA-gruppens tidning Spadtaget.

EA-gruppens tidning Spadtaget.

EA-gruppens tidning Spadtaget.

EA-gruppens tidning Spadtaget.

EA-gruppens tidning Spadtaget.

EA-gruppens tidning Spadtaget.

EA-gruppens tidning Spadtaget.

Våra case

Här kan du se ett urval av våra senaste projekt och en del av de kunder vi har haft nöjet att få jobba med.