Eric Andersson Gruppen

Visuell identitet, webbplats, logotyper, profilprogram, intranät och digitala årsredovisningar arsredovisning2019.eagruppen.com.

Den nya identiteten ska ge en enhetlig och tydlig bild av bolagen för medarbetare, arbetssökande, leverantörer och kunder. Ett mål är också att långsiktigt stärka samhörigheten mellan de olika bolagen och öka känslan av tillhörighet och stolthet inom koncernen.

Eric Andersson Gruppen är moderbolaget i en koncern med kärnverksamheter inom entreprenad, anläggning, infrastruktur och kommersiella fastigheter i Mälardalen. I Eric Andersson Gruppen ingår flera dotterbolag, däribland Frijo, Bro & Väg och Broby Spår. eagruppen.com.

 

 

EA-gruppen visitkort

Case

Här kan du se ett urval av våra senaste projekt.