Tidningen Vi på väg.

Fartfyllt magasin med vi-känsla

Svevias mål med medarbetartidningen Vi på väg är att skapa stolthet, delaktighet och vi-känsla bland de anställda. Kate tog över den löpande layouten 2104, och gjorde en strategisk omgörning av struktur och form året därpå. Målet är att ge medarbetarna goda och inspirerande exempel från verksamheten.

Uppdraget

Hälften av Svevias anställda – yrkesarbetarna som jobbar ute på fältet – använder väldigt få digitala verktyg i sitt arbete. Då är ett tryckt magasin som de får hem i brevlådan det mest effektiva sättet att nå dem. Vi på väg är deras huvudsakliga källa till information om vad som händer i företaget och ger kunskap och inspiration i det dagliga arbetet. Tidningen behövde fokusera på vad läsarna efterfrågade, och formen moderniseras. Därför inleddes 2015 en redesignprocess. I den kom vi fram till att den primära målgruppen är arbetsledare och platschefer, en engagerad grupp som i sin tur förmedlar sin kunskap till andra medarbetare. För att stärka dem i sin yrkesroll fokuserar Vi på väg nu både på att lyfta de goda exemplen och de enskilda medarbetarna.

Jenny Gemzell höll i det strategiska arbetet, tog fram designen och är ansvarig för den löpande layouten.

Processen

I den nya, omarbetade tidningen har arbetsplatsreportagen getts större utrymme och det finns fler lustfyllda moment. Förutom att vara en kulturbärare ger magasinet relevant och praktisk information om allt från säkerhet till mångfaldsarbete och ekonomi på ett inspirerande sätt. Vi på väg bjuder på igenkänning, men utmanar också och ger nya idéer. En tydlig känsla av ”det här är vi” genomsyrar hela magasinet i alltifrån tonläge till bilder och design.

Resultatet

Vi på väg utkommer med fem utgåvor per år, och är otroligt uppskattad bland medarbetarna. Kännedomen om Svevias värderingar och mål har ökat. Vi på väg nominerades till Publishingpriset 2016 och 2107.

 

Om Svevia

Svevia är ledande driftentreprenör och ett av de största väg- och anläggningsföretagen i Sverige. De är specialister på vägar och infrastruktur och utför projekt från konstruktion till färdig väg.

Tidningen Vi på väg.
Tidningen Vi på väg.
Tidningen Vi på väg.
Tidningen Vi på väg.
Tidningen Vi på väg.
Tidningen Vi på väg.
Tidningen Vi på väg.
Tidningen Vi på väg.
Tidningen Vi på väg.
Tidningen Vi på väg.
Tidningen Vi på väg.
Tidningen Vi på väg.
Tidningen Vi på väg.

Våra case

Här kan du se ett urval av våra senaste projekt och en del av de kunder vi har haft nöjet att få jobba med.