Råd & Rön

Råd & Rön hjälper medvetna konsumenter att göra bästa möjliga val, ur både ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Magasinets tester är oberoende och de absolut bästa. Därför måste det visuella tilltalet vara både seriöst och lustfyllt. Kate har tagit fram strategi, struktur och design och arbetar sedan flera år löpande med produktionen. 

Råd & Rön är ett av Sveriges mest kända varumärken. Magasinet ges ut av Sveriges Konsumenter, är kommersiellt oberoende och en av få tidningar utan annonser.  

 

Illustration: Jens Magnusson

Foto: Kate designstudio

Case

Här kan du se ett urval av våra senaste projekt.