Transportarbetaren i mobilen.

Ny webb för transportarbetare

Transportarbetaren är Svenska Transportarbetareförbundets medlemstidning. Kate fick i uppdrag att ta fram tidningens nya webbutgåva.

Uppdraget

Förutom att vara en medlemstidning med arbetsmarknadsfokus fungerar Transportarbetaren också som branschtidning. Papperstidningen levereras till alla medlemmar en gång i månaden. Redaktionen ville ta steget och möta medlemmen på bästa, mest relevanta sätt i de olika kanaler som läsarna använder. Tidningen arbetar aktivt med sociala kanaler och behövde nu uppdatera sin tidningswebb.

Dialogen med läsarna och användbarheten stod i fokus när Transportarbetarens digitala närvaro skulle uppdateras.

Ett konkret mål var att hjälpa läsarna från 12 olika branscher att enkelt och snabbt hitta det som intresserar just dem. Papperstidningen erbjuder en mix för alla branscher, medan det digitala materialet ska kunna skräddarsys för en mer relevant och nischad upplevelse.

Redaktionen ville också ha ett modernt arbetsverktyg, som både kunde lyfta deras journalistik på ett bättre sätt än tidigare och gick smidigt att jobba i det dagliga arbetet.

Processen

Som en start på utvecklingsprojektet förnyades det redaktionella konceptet. Det strategiska arbetet har lett till nya definitioner för målgrupp, syfte, mål och kärnvärden. Med hjälp av dessa togs ny form till papperstidningen fram 2016, och 2017 knöt vi ihop säcken ihop med den nya webbplatsen.

Vi jobbade i workshopform tillsammans med arbetsgruppen. Vi började med att formulera redaktionens målsättningar med projektet och lärde känna läsarnas behov. Informationsdesignen och informationsarkitekturen tog form, och visuell design som matchar papperstidningens form. Läs gärna vår artikel om hur vi jobbar i workshops.

Att välja rätt väg bland de digitala möjligheterna som finns idag och samtidigt hålla utvecklingsmöjligheterna öppna mot framtiden är alltid en utmaning i webbprojekt, så även i Transportarbetarens fall.

För att kunna skräddarsy upplevelsen för läsarna, tog vi fram en smart filtrering där besökaren inte bara kan välja bransch utan också ämnen och kategorier.

Att skapa utrymme för åsikter och diskussion för medlemmarna var viktigt för redaktionen. Precis som andra medier behövde de också ett system för att hindra att nättroll från att ta över kommentarsfälten, som matchade redaktionens resurser och arbetssätt.

Resultatet

Valet av plattform för den nya webbplatsen föll på WordPress. Dels på grund av plattformens användarvänlighet för redaktörerna, men även eftersom WordPress är en säker plattform med stora utvecklingsmöjligheter.

Den visuella designen är enkel, vaken och lättnavigerad. Formen är lättsam och luftig, men har också verktyg för att ge tyngd åt de mer allvarliga vinklarna. Även redaktörernas arbetsverktyg (adminvyn i WordPress) – har designats och skräddarsytts för att bli så användarvänligt som möjligt för alla på redaktionen.

Resultatet blev en modern webbplats, där tydligheten för innehållet är utgångspunkten och utvecklingsmöjligheterna är många. Se den på: transportarbetaren.se

 

Om Transportarbetaren

Fackförbundet Svenska transportarbetareförbundet organiserar anställda inom en rad transportbranscher. Transportarbetaren är förbundets medlemstidning som både ges ut i pappersform och som webbtidning. Redaktionen bevakar fackliga- och branschfrågor.

Transportarbetaren på desktop.

Våra case

Här kan du se ett urval av våra senaste projekt och en del av de kunder vi har haft nöjet att få jobba med.