Receptet är lust och glädje

Ett omfattande utvecklingsarbete som nått oanade höjder i ett enormt gensvar, ökad upplaga och prisregn. Ett redaktionellt varumärke som ger avtryck – i alla kanaler.

Tidningen Funktion i fokus.

Uppdraget

Tidningen var fram till 2016 en verksamhetstidning, Habilitering Nu, som gick ut till patienter och anställda inom delar av landstinget. I uppdraget ingick att ta fram en produkt som mer effektivt kan sprida information om funktionsnedsättningar samt öka upplagan. Den nya tidningen ska fungera som verktyg för att samverka med relevanta vård- och omsorgsgrannar, till exempel BUP, psykiatrin och kommunal verksamhet. Tidningen ska också, genom en god omvärldsbevakning och att spegla utvecklingen, bidra till utvecklingen inom habiliteringsområdet.

Processen

Med nya, höga ambitioner valde informationschef Katarina Kindwall att tänka helt nytt kring tidningens framtid. Ett team med den nytillsatta chefredaktören Anna Bratt tillsammans med Jessica Sunnebo och Åsa Widén från Kate bildades, och ett nytt redaktionellt koncept med en digital strategi togs fram – Funktion i fokus. Det strategiska arbetet ledde till nya definitioner för målgrupp, syfte, mål, kärnvärden och tidningen har fått ett nytt namn, form och innehåll.

Resultatet

Funktion i fokus är nu ett redaktionellt varumärke. Den riktar sig till alla som möter människor med funktionsnedsättning i sitt arbete. Syftet är att sprida kunskap så att människor med funktionsnedsättning får bättre vård, stöd och bemötande, och att inspirera genom att lyfta fram alla goda exempel som finns på olika håll i samhället.

Kate har tagit fram en form som är både lekfull och lustfylld för att vara lockande men har också verktyg för att ge tyngd åt de mer allvarliga vinklarna.

Vinst Årets Omgörning, Tidskriftspriset 2016

Nominering PublishingPriset 2016

Vinst i kategorin Verksamhetstidningar, PublishingPriset 2017

 

Kate Funktion i fokus

Foto: Susanne Kronholm, susannekronholm.com

Om kunden

Tidningen Funktion i fokus ges ut av Habilitering & Hälsa. Det är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde, inom Stockholms läns landsting.

Tidningen Funktion i fokus.
Tidningen Funktion i fokus.
Tidningen Funktion i fokus.
Tidningen Funktion i fokus.
Tidningen Funktion i fokus.
Tidningen Funktion i fokus.
Tidningen Funktion i fokus.
Tidningen Funktion i fokus.
Tidningen Funktion i fokus.
Tidningen Funktion i fokus.

Våra case

Här kan du se ett urval av våra senaste projekt och en del av de kunder vi har haft nöjet att få jobba med.