Grafisk identitet Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet

Kate har tagit fram varumärkesplattform, tonalitetsmanual, grafisk profil, webb och medlemsmagasin. Målet är ett tydligt och sammanhållet uttryck i alla kanalerna i allt från värdegrund och tonalitet till design och bildspråk. Den nya visuella identiteten ger snabb igenkänning och skapar stolthet och sammanhållning inom sporten. Utmaningen har varit att fånga bredden i ett förbund med medlemmar i åldern 3 till 100 år som är allt från nybörjare till elitryttare, och det inom tio olika grenar.

Svenska Ridsportförbundet är en medlems- och intresseorganisation för ridsporten i Sverige. Deras uppdrag är att främja ridning och körning som motion, folksport och tävlingsidrott – för alla, hela livet. Ridsporten är en av Sveriges största idrotter och den näst största ungdomsidrotten med 900 ideella föreningar med 150 000 medlemmar.

 

Grafisk identitet Ridsportförbundet
Svenska Ridsportförbundet. Tidningen Häst & Ryttare.
Grafisk identitet Ridsportförbundet
Boken Hästkarlar, hästtjejer, hästälskare

Case

Här kan du se ett urval av våra senaste projekt.