Visions medlemstidning i stor förändring

Vision såg under 2014 över sin medlemskommunikation. I samband med det, fick Kate förtroendet att ansvara för Tidningen Visions redesign från varannan vecka-utgiven nyhetstidning till nyhetsmagasin med åtta utgåvor per år.

Tidningen Vision.

Uppdraget

Att gå från nyhetstabloid till magasin är en av de största förändringarna en tidning kan göra. Fackförbundets främsta mål med tidningsförändringen var att få mer nöjda medlemmar och stötta dem i att få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Tidningen skulle även stärka Visions varumärke och vara ett stöd i medlemsrekryteringen.

Tidningen är medlemmens främsta kanal för kommunikation från förbundet, just för att den kommer hem till alla medlemmar. Tidningen ger en utvald upplevelse, det som redaktionen och förbundet värderar att yrkesgrupperna behöver och är intresserade av just nu.

Arbetsgruppen från Kate var Jessica Sunnebo (koncept och strategi), Jenny Gemzell och Åsa Widén (art direction och form). Vi arbetade med kommunikationsavdelningen på Vision och redaktionen på tidningen. Från redaktionen arbetade vi med bland andra chefredaktör Susanne Blick och redaktionssekreterare Ewa-Maria Kriegholm. Övergripande konsulter för Visions tidning- och webbutveckling var Anders Malmsten och Jan Martinsson.

Processen

I konceptutvecklingen och framtagandet av en ny policy, tydliggjordes tidningens nya inriktning. Ett viktigt steg i ett sådant arbete är att fördjupa sig i målgruppen. Vi tog fram personas för att tydligare kunna möta målgruppernas behov, både i förändringsprocessen och över tid.

Tidningen ska ha ett konstruktivt förhållningssätt. För att bli så relevant som möjligt för medlemmen, infördes editioner i olika omfång och frekvens per år, beroende på antal medlemmar och förbundets prioriteringar. Vi skapade alltså en ”tidning i tidningen”, med olika omslag och innehållssidor för de olika editionerna. I huvudtidningen finns det fackliga sammanhanget, omvärldsbevakningen, längre reportage och tipsiga artiklar med bred relevans. På de editionerade sidorna blir det en högre yrkesrelevans och tillhörigheten till förbundet stärks, det blir ett tilltal ”just för mig”.

Kate tog fram en klassisk men modern magasinform, där det fördjupande materialet, bilderna och texterna kommer till sin rätt. Bild- och omslagsmanér togs fram, för att säkerställa en bra mix i tidningen och mellan utgåvorna. Vi levererade kompletta grafiska mallar i InDesign, som skapar ett effektivt produktionsflöde.

Resultatet

Tidningen Vision blev efter redesignen nominerad i tävlingen Guldbladet (numera Swedish Content Awards) 2015 i kategorierna Bästa omgörning och Bästa medlems- och organisationstidning. Tidningen blev samma år nominerad i Svenska Publishingpriset i kategorin Medlemstidningar print yrke och bransch.

Räckvidden ökade på ett år med 20,4% enligt Orvesto-mätningen 2015. Det var den fackförbundstidning som ökade mest i perioden.

Chefredaktör Susanne Blick:
”Omgörningen av Tidningen Vision var genomgripande och stor. Vi skulle gå från en nyhetstabloid till ett magasin och vi hade en tajt deadline. Tack vare ett mycket kreativt, roligt och professionellt samarbete med Kate redaktionell design, så kom vi i mål i tid. Och resultatet blev en ny Tidningen Vision som satt klockrent hos våra läsare”.  

 

Om kunden

Vision är ett fackförbund vars medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, landsting, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Förbundet har 190 000 medlemmar som finns inom tusentals olika yrken. Vision är en feministisk organisation, partipolitiskt obunden och ingår i TCO. 

Tidningen Vision.

Tidningen Vision.

Tidningen Vision.

Tidningen Vision.

Tidningen Vision.

Tidningen Vision.

Tidningen Vision.

Tidningen Vision.

Tidningen Vision.

Tidningen Vision.

Tidningen Vision.

Tidningen Vision.

Våra case

Här kan du se ett urval av våra senaste projekt och en del av de kunder vi har haft nöjet att få jobba med.