Användare, användbar och användarcentrerad design – vi reder ut begreppen

Det finns en hel del ord och begrepp som hör till digital design och som kan vara obegripliga för de flesta utan närmare förklaring. Här tar vi oss an att förklara tre av dem – användare, användbar och användarcentrerad design.

Skiss på digital design.

Användare

En användare är en person som använder en webbplats eller en app. Det är alltså de personer som surfar in på en webb för att till exempel köpa något, få information eller se en video. Eller de som laddar ner en app till sin telefon och använder den för att roa sig eller i praktiska syften.

Användare är ofta personer som ingår i de målgrupper som avsändaren av en webbplats eller en app vill rikta sig till. Men skillnaden är att beskrivningen av personerna i målgruppen är förenklade och till viss del generaliserade. Användare är däremot verkliga personer med egna motiv till varför de använder en webbplats eller app.

Användbar

Ordet användbar kan användas som ett slags mått på hur väl en webbplats möter de behov som webbplatsens användare har, och hur lätt det är för användarna att förstå hur de ska använda webben. Att kunna konstatera att en webbplats är användbar är alltså ett väldigt gott betyg. Bland personer som inte jobbar med digital design brukar ordet ”användarvänlig” användas i ungefär samma betydelse, med betoning på att det är lätt att förstå hur webbplatsen fungerar.

Användarcentrerad design

För att se till att en webbplats eller app blir användbar kan designern arbeta användarcentrerat. Resultatet av ett sådant arbetssätt blir användarcentrerad design. Det är alltså design som tagits fram efter att designern skaffat sig djupa insikter om användarnas behov. Det finns en mängd olika metoder för att skaffa sig de insikterna. Några exempel är intervjuer med användare, observationer där användare iakttas medan de använder webben eller appen, eller användartester där användare får prova prototyper.

Om ett designarbete inte är användarcentrerat används andra underlag för designen än insikter om användarnas behov. Det kan till exempel vara gissningar om vad användare behöver eller vill ha när de använder en webbplats eller en app, eller ett företags egna önskningar om vad användare ska behöva eller vilja ha. Nackdelen med det arbetssättet är att risken för att användarna inte är intresserade av webbplatsen eller appen är väldigt mycket större än om verklig kunskap om användarna legat till grund för designen.

Louise Josborg, digital designer

Kate

Här kan du läsa om vad som händer just nu hos oss på Kate och i branschen, om lediga jobb och kommande event på vårt kontor. Vi bjuder också på tips och kunskap om det vi kan allra bäst - design och redaktionellt content.