Arbeta kostnadseffektivt med content marketing och digital spridning – 7 tips

Att jobba med content marketing, eller innehållsmarknadsföring kan göra enorm skillnad för ett företag, en organisation eller ett varumärke. Men, det krävs hårt och långsiktigt arbete om det ska ge effekt och bli ett riktigt bra resultat. Här bjuder vår Art Director Anna-Karin på några värdefulla tips på vägen.

Content marketing
  1. Bestäm vilka mål, kopplat till affärsnyttan, som kommunikationen ska uppnå. Vad ska mottagaren känna, veta, göra? Skapa en contentstrategi som grundar sig på de strategiska styrdokument som finns: affärsplan, kommunikationsstrategi och varumärkesplattform.
  2. Samla in data och lär känna din målgrupp. Vad engagerar dem, vilka är deras mediavanor och i vilka kanaler befinner de sig? Släpp inifrån-och-ut-perspektivet där produkten eller tjänsten är i fokus, och se till att du blir relevant för målgruppen.
  3. Skapa ett koncept och syfte med kommunikationen. Ska innehållet vara inspirerande, kunskapshöjande, säljande eller informativt? Förmodligen en mix av allt. Men inte på en och samma gång! Olika innehåll funkar olika bra beroende på var i köpresan målgruppen befinner sig.
  4. I vilka kanaler ska du kommunicera? Utgå från dina målgrupper och ditt innehåll och skapa en kanalstrategi. Bestäm en budget för köp i sociala kanaler och sätt mål för varje kanal.
  5. Strukturera arbetet med content marketing och spridning i din organisation. Vem är ansvarig? Skapa ett redaktionsråd och följ din contentplan. Planera för flera kanaler samtidigt vid innehållsproduktion – det är både kostnadseffektivt och ger bäst spridning. Jobba smart och återanvänd och paketera om ditt innehåll för nya kanaler.
  6. Mät, analysera och följ upp. Samla insikterna och utvärdera insatserna. För att uppnå effekt behövs tid. Goda resultat bygger på ett långsiktigt och kontinuerligt arbete.
  7. Berättandet är a och o. Gräv där du står och hitta en bra historia. Addera känsla och våga testa!

Anna-Karin Schröder, AD och projektledare

Vill du veta mer om content marketing och digital spridning? Hör av dig!

Kate

Här kan du läsa om vad som händer just nu hos oss på Kate och i branschen, om lediga jobb och kommande event på vårt kontor. Vi bjuder också på tips och kunskap om det vi kan allra bäst - design och redaktionellt content.