Digitalisera årsredovisningen!

En modern och elegant digital årsredovisning stärker varumärket och gör den finansiella informationen lättillgänglig. Dessutom kan årsredovisningens mjukare innehåll återanvändas i extern och intern kommunikation och marknadsföring.

Ea Digital årsredovisning

Vi på Kate designstudio har tagit fram en plattform som helt digitaliserar års- och hållbarhetsredovisningen. Konceptet är tidsenligt och ersätter den pdf eller tryckta version av årsredovisningen som många fortfarande använder.

Den digitala årsredovisningen fungerar som en webbplats och presenterar verksamheten på ett professionellt, modernt och visuellt tilltalande sätt. Här finns oändliga möjligheter att nå sina mottagare med innehåll som intervjuer med nyckelpersoner, strategiska och framåtblickande artiklar och nedslag från det gångna året.

 

Fördelar med en digital årsredovisning

  • Varumärkesbyggande. En elegant digital årsredovisning visar att bolaget är i framkant.
  • Tillgänglig. Verksamhetsbeskrivning och finansiell information är lättåtkomlig för alla.
  • Mätbar. Plattformen knyts till ett analysverktyg och går att följa upp.
  • Sökbar. Innehållet kan sökmotoroptimeras och få varumärket att klättra i träfflistorna.
  • Responsiv. Funkar lika bra i mobilen som på stor skärm.
  • Hållbar. Innehållet kan återanvändas i kommunikation och marknadsföring. Dessutom är miljöpåverkan långt mindre än för en tryckt årsredovisning.

 

Så går det till

Onboarding i plattformen sker i tre enkla steg.

1. Design och teknisk utveckling

Vi gör en innehållsplanering, tar fram design i linje med er grafiska profil och bygger tekniken.

Ikon penna

2. Innehållsproduktion

Vi producerar intervjuer, artiklar, foto och grafik. Ni levererar de ­finansiella rapporterna för publicering.

Ikon dator

3. Lansering

Innehåll och de finansiella rapporterna publiceras i den nya designen. Årsredovisningen lanseras.


Vill du veta mer? Boka vår 25 minuters-demo! Hör av dig till Jenny Gemzell, Vd, på 0708 49 42 45 eller jenny@kate.nu

 

Kate

Här kan du läsa om vad som händer just nu hos oss på Kate och i branschen, om lediga jobb och kommande event på vårt kontor. Vi bjuder också på tips och kunskap om det vi kan allra bäst - design och redaktionellt content.