EA Gruppen väljer Kate

Ett företag har allt att vinna på att arbeta efter en enhetlig och långsiktig kommunikationsplan. EA Gruppen har därför valt Kate som partner för sitt löpande kommunikationsarbete.

Genom att avsätta ett förutbestämt antal arbetstimmar per månad och arbeta efter en långsiktig plan blir det både lättare att ta fram innehåll och mer ekonomiskt – för alla parter.

För EA Gruppen kommer Kate att ta fram innehåll för både tryck och digitala kanaler som explainers, inlägg i sociala medier, artiklar, böcker och broschyrer. Vi tar också över som webbredaktörer. Nu kör vi!

Kate

Här kan du läsa om vad som händer just nu hos oss på Kate och i branschen, om lediga jobb och kommande event på vårt kontor. Vi bjuder också på tips och kunskap om det vi kan allra bäst - design och redaktionellt content.