Hur bra är navigeringen på din webb?

Det är viktigt att användare enkelt kan hitta det innehåll som de är ute efter när de besöker din webbplats. Annars är risken stor att de lämnar webbplatsen för att söka efter liknande innehåll någon annanstans. I det läget är en bra navigering på webbplatsen både din och användarnas bästa vän.

Vad är en bra navigering?

Det enkla svaret på den frågan är: en bra navigering är uppbyggd enligt en logik som användarna både förstår och lyckas använda.

Den välbekanta huvudmenyn

Navigeringen på en webbplats följer ofta en mer eller mindre standardiserad form. Den börjar i de flesta fall med en huvudmeny som är väl synlig på webbplatsens alla sidor. Ofta i sidhuvudet eller på en motsvarande yta. Det är den översta nivån i navigeringen på webbplatsen som finns i huvudmenyn, och den består av några få väl valda menyalternativ. Dessa menyalternativ delar in innehållet på din webbplats i logiska delar eller områden, och leder vidare till djupare nivåer av navigeringen.

Anledningen till att det finns en stark standard för användningen av en huvudmeny är inte brist på fantasi hos designern. Att utnyttja vanor och förväntningar som redan finns etablerade hos användarna, och som gör att de direkt känner sig hemma i användningen av webbplatsen, är ofta ett klokt beslut. Samtidigt kan andra delar av designen och innehållet vara mer innovativt.

Självklart är det bra att utmana de etablerade standarderna för navigering. Inte minst för att utveckla dem. Men det är alltid ett beslut som ska vägas mot fördelarna med att satsa på en lösning som de flesta användare redan förstår sig på.

Hur bra är navigeringen på din webbplats?

Börja din utvärdering med att fundera över de här tre frågorna:

  • Finns det flera olika sätt att navigera på webbplatsen?
    Alla användare är olika och har olika strategier när det gäller att söka efter innehåll. Vissa föredrar att använda menyer medan andra använder hellre sökrutan, klickar på länkar eller använder en sidkarta. Därför är det bra att det finns flera olika alternativ för navigeringen.
  • Är det viktigaste innehållet enklast att hitta?
    Det innehåll som är viktigast för användarna ska vara enklast att hitta via navigeringen. Vilket är det mest relevanta innehållet för användarna på din webbplats? Om du inte har ett tydligt svar på den frågan är det bra att göra ett analysarbete och användartester för att komma fram till ett svar.
  • Är navigeringen konsekvent?
    Det är viktigt att navigeringen följer samma logiska mönster på hela webbplatsen. Det kan handla om indelningen av innehållet eller formen på länktexten i olika menyer.

 

Louise Josborg, digital designer

Kate

Här kan du läsa om vad som händer just nu hos oss på Kate och i branschen, om lediga jobb och kommande event på vårt kontor. Vi bjuder också på tips och kunskap om det vi kan allra bäst - design och redaktionellt content.