Planera och producera innehåll för webben

Att producera innehållet för en webbplats kräver mer energi och resurser än det först kan verka som. Men med bra planering och rätt ansvarsfördelning blir vinsten stor av ett bra contentarbete.

Kamera på stativ.

Att planera för sitt webbinnehåll

Det är viktigt att komma igång med planeringen för innehållet på en webbplats tidigt i ett webbprojekt. Gärna redan under förberedelserna för upphandlingen.

Att producera webbinnehåll kräver en stor arbetsinsats. Den insatsen underskattas ofta, vilket kan ställa till det under design- och utvecklingsskedet av projektet. Det är också en vanlig orsak till att lanseringen av webbplatser blir fördröjd.

Det du behöver besluta redan innan projektet startar är vem eller vilka som har projektledaransvaret för att webbinnehållet kommer på plats, vem som ska stå för produktionen och vilken budget som finns för innehållsarbetet. När projektets tidsplan sedan skapas är det viktigt att contentproduktionen får en självklar del i den, med deadlines och möten spikade redan från start.

De viktiga resurserna

Just resurser är ofta en viktig fråga i innehållsplaneringen, och ofta det som får styra besluten om både projektledning och produktion. Men att lägga resurser på innehållet är mycket mer en investering än en kostnad. Det är innehållet på en webbplats som skapar intäkter eller på annat sätt engagerar användare. Innehållet är det som de är ute efter när de surfar in på webbplatsen.

Många har bra interna resurser för innehållsproduktion. Det kan vara medarbetare inom kommunikation, som både kan skriva och fotografera eller filma. I så fall, glöm inte att avsätta tid inom deras tjänster för att producera webbinnehållet. Att räkna med att produktionen ska ske i mån av tid när övriga arbetsuppgifter klarats av riskerar dels att arbetet inte hinns med. Dels riskerar produktionen att verka mindre viktig än den är i sammanhanget.

Det är också lätt hänt att tänka att innehållsproduktionen kan skötas internt endast för att spara resurser, utan att det finns personer som har rätt kompetens att tillgå. I de fallen finns det stor anledning att tänka om, och satsa resurser på att se till att innehållet håller hög kvalitet som verkligen har kraften att väcka användarnas intresse.

Content first som designmetod   

För att webbplatsens design ska lyfta fram innehållet på ett bra sätt behöver designern skapa formen runt det verkliga innehållet som ska finnas på webbplatsen. På så vis missas inga av de viktiga insikter om detaljer i designen som innehållet garanterat ger. Metoden kallas Content first, eller innehållet först. Vill du läsa mer om content first? Här finns en längre artikel om content first som designmetod.

Av: Louise Josborg

Louise är digital designer & strateg på Kate.

Kate

Här kan du läsa om vad som händer just nu hos oss på Kate och i branschen, om lediga jobb och kommande event på vårt kontor. Vi bjuder också på tips och kunskap om det vi kan allra bäst - design och redaktionellt content.