UX ABC - Del 2: Grafisk design och ux-design

Grafisk design, alltså själva utseendet av färg och form, är ofta det första en tänker på när en webbplats eller digital tjänsts design diskuteras. Förutom att en känsla för varumärkets personlighet förmedlas genom den grafiska designen är den en väldigt viktig del av UX-designen.

Ofta är UX-designern och den grafiska designern två olika personer i ett projekt. Men i vissa fall sköts båda uppgifterna av samma person som då har dubbel kompetens.

Vem gör vad?

För att förstå skillnaden, och den viktiga symbiosen, mellan den grafiska designen och UX-designen – föreställ dig en stor grön knapp på en webbsida. Lämplig färgnyans, storlek och utseende på knappen gör det lättare för användare att både se den och förstå vad den ska användas till. Men knappens utseende ska samtidigt smälta in i stilen hos den övriga designen som utgår från varumärkets personlighet. Det är den grafiska designerns jobb att se till att båda dessa syften uppfylls.

Att till exempel tänka ut var knappen ska ligga logiskt placerad för användaren i relation till övrigt innehåll på webbsidan, eller om den behövs överhuvudtaget eller kanske är helt överflödig, är däremot exempel på UX-designerns jobb.

Samspelet mellan UX-design och grafisk design

Oavsett om UX-designern och den grafiska designern är samma person eller inte så krävs det att de båda designperspektiven lyfter varandra och jämkas samman. Annars finns det risk för att de motverkar varandras lika viktiga uppgifter.

Det uppstår ganska ofta krockar mellan UX-designen och den grafiska designen, där designteamet måste ta beslut om vilket av perspektiven som ska få väga tyngst. Det kan handla om sådant som textstorlek eller textfärg, där UX-designern tycker att stor och mörk text hjälper användaren att förstå innehållet bättre, medan den grafiska designern tycker att mindre och ljusare text speglar känslan av varumärket bättre.

Ofta går det lätt att lösa sådana situationer genom att titta på projektets förarbete, alltså exempelvis strategidokument, målsättningar och användarstudier.

Ett något förenklat exempel kan se ut såhär: Om det har slagits fast i förarbetet att de flesta användare är äldre och ovana datoranvändare kan större och mörkare text vara lämpligt att välja. Om de flesta användare däremot är yngre personer som är intresserade av livsstilen som varumärket representerar, de är vana att använda datorer och scanna av skärmar, kommer den mindre ljusare texten troligtvis inte vara något problem. Den kommer tvärtom att tillfredsställa användarna mer.

Läs gärna mer om ux-design i artikeln UX ABC – Del 1: Vad är ux-design?

Av: Louise Josborg

Louise är digital designer & strateg på Kate.

Kate

Här kan du läsa om vad som händer just nu hos oss på Kate och i branschen, om lediga jobb och kommande event på vårt kontor. Vi bjuder också på tips och kunskap om det vi kan allra bäst - design och redaktionellt content.