Vår miljöpolicy

Det finns mycket vi som företag kan göra för att bidra till en bättre miljö och ett minskat klimathot. Vi på Kate gör vad vi kan för att vara en liten puzzelbit i planetens återhämtning. Här är en sammanfattning av vår miljöpolicy.

Bild på figur som slänger skräp i en papperskorg.

Energi, återvinning, inköp och transporter

Vi köper vår el från Svensk Naur-Energi, som levererar el producerad med 100% vindkraft. Dessutom ser vi till att släckning av lampor och avstängning av elektriska apparater vid arbetsdagens slut ingår i rutinerna på vårt kontor.

Alla förpackningar och annat återvinningsbart avfall återvinner vi. Vid våra inköp finns miljö alltid med i beräkningen, och vi väljer alltid ekologiska eller miljömärkta produkter när det är möjligt. Dessutom reser vi med kollektivtrafik, promenerar eller cyklar till möten i möjligaste mån istället för att ta taxi. När de gäller längre resor väljer vi helst tåg. Den budfirma vi använder är märkt med Bra Miljöval.

Tryckeri och papper

Att arbeta med trycksaker kan ge stor miljöpåverkan och vi arbetar aktivt för att minimera det. Vi väljer miljömärkt papper och tryckerier. Dessutom rekommenderar vi alltid våra kunder att miljöanpassa sina trycksaker. Vi väljer också, och rekommenderar också våra kunder, så ofta det är möjligt tryckerier inom landets gränser för att korta transporterna. När det gäller nya rön inom miljöpåverkan i branschen, som nya lack eller ytbehandlingar, håller vi oss uppdaterade och informerar även kunder.

Miljömål och egenkontroll

Att arbeta för att minska sin miljöpåverkan kräver ständiga uppdateringar av både rutiner och kunskap. Därför gör vi en revision av vår miljöpolicy varje år, där innehållet omvärderas och vår insats utvärderas.

Våra miljömål är att ständigt förbättra vårt miljöarbete och att vi ska överträffa alla lagar, förordningar och övriga bestämmelser på miljöområdet.

Miljöansvarig

Jenny Gemzell är miljöansvarig på Kate. Vill du veta mer om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta henne, jenny@kate.nu, 070-849 42 45.

Kate i korthet

  • Kate startades 2009 av Jenny Gemzell och Åsa Widén.
  • Vi är en strategisk design- och contentbyrå. Vi hjälper våra kunder att arbeta strategiskt med design och innehåll i alla kanaler.
  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi finns i Stockholm och Halmstad. Kontakta oss gärna!

Kate

Här kan du läsa om vad som händer just nu hos oss på Kate och i branschen, om lediga jobb och kommande event på vårt kontor. Vi bjuder också på tips och kunskap om det vi kan allra bäst - design och redaktionellt content.