Varför Content first som designmetod?

Det är innehållet som alla läsare eller användare är ute efter när de surfar in på en webbplats eller öppnar en tidning. Innehållet är det som genererar intäkter, påverkar opinion eller engagerar läsare. I designmetoden Content first skapas design som lyfter fram innehållet så att det kan prestera maximalt.

Skapa design runt innehållet

Grunden i designmetoden Content first, eller innehållet först, är att skapa en kristallklar bild av vilket innehåll som kommer att finnas på webbplatsen eller i tidningen redan tidigt i designprojektet. Det handlar alltså om verkligt innehåll med texter, bilder, video, ljudfiler eller annat som ska, eller skulle kunna, publiceras när webbplatsen eller tidningen lanseras. Först då kan en design som verkligen gör innehållet rättvisa tas fram. Innehållet styr helt enkelt vilka funktioner som behövs på webbplatsen.

När designen istället tas fram med dummy-innehåll i skisserna, alltså till exempel Lorem ipsum-text och skissbilder som kan föreställa vad som helst, missas ofta viktiga insikter.

Insikterna om innehållet som behövs för att skapa Content first-design kan delas in i två delar. Dels behövs generella insikter om vilken information som ska finnas i innehållet, och hur den informationen ska prioriteras. Dels behövs konkreta insikter om hur innehållet ska vara utformat och hur användare och läsare ska interagera med det. Det handlar om sådant som texttyper, textlängder, bildspråk och bildsyften. Detaljerna i innehållet påverkar ofta designen mer än anat.

Innehållet som tas fram i det här tidiga skedet kan liknas vid en prototyp, en innehållsprototyp. Precis som med alla prototyper kan denna testas och justeras.

Låt innehållsarbetet starta tidigt i projektet

Oavsett om byrån som utvecklar designen eller kunden har ansvaret för att ta fram en plan för innehållet så bör det arbetet börja i projektets startskede. Det allra bästa är om innehållsproduktionen löper parallellt med designarbetet, med tydliga leveranser av innehåll till designteamet.

Det är inte sällan som innehållsproduktionen är det som försenar lanseringen i ett projekt. Det är lätt att tänka att det krävs en färdig mall att fylla på innehållet i innan det är dags att börja producera det, men i själva verket är det precis tvärtom.

Innehållsinventering

Ett sätt att angripa sitt innehållsarbete är att göra en inventering av det innehåll som redan finns, om det är en befintlig webbplats eller tidning som ska göras om. Vilket innehåll väcker intresse hos användarna, vilket innehåll är gammalt men kan uppdateras, och vilket innehåll kan tas bort?

När det är gjort brukar det bli tydligt vilka luckor som finns och vilket innehåll som behöver tas fram. Eller vilket prototypinnehåll som måste tas fram som ett första steg.

Vill du veta mer om hur vi på Kate jobbar? Här kan du läsa om vårt arbetssätt och metoder.

Av: Louise Josborg

Louise är digital designer & strateg på Kate.

Kate

Här kan du läsa om vad som händer just nu hos oss på Kate och i branschen, om lediga jobb och kommande event på vårt kontor. Vi bjuder också på tips och kunskap om det vi kan allra bäst - design och redaktionellt content.