Workshops enligt Kate

Det bästa sättet att generera idéer och underlag för designprojekt är att jobba i workshopform tillsammans med kunden, enligt oss på Kate. Workshops är kreativa möten där vi använder oss av övningar för att styra kreativiteten mot konkreta insikter.

Hur går våra workshops till?

Det är framförallt i början av projekt som vi håller workshops. Målet är att komma fram till ett bra underlag för designarbetet, där porjoektets målsättningar och förutsättningar finns formulerade. Med det sagt, alla projektplaner ser olika ut och det kan mycket väl behövas en workshop senare under ett projekt när designarbetet tagit fart.

Vi tycker om att jobba analogt med papper och penna, whiteboard och blädderblock under våra workshops. Ju större driva av post-lappar vi samlar ihop efter en workshop, desto mer lyckad brukar workshopen vara.

Det är viktigt att alla deltagare känner sig både trygga och sedda under kreativa möten. Därför utformar vi våra workshopövningar med målet att låta alla ta plats utan att de känner sig utsatta. Ofta är våra kunder ovana workshopdeltagare, vilket aldrig är något problem så länge övningarna är tydligt utformade.

Hur många workshops som krävs i varje projekt är väldigt olika. Det bestäms antingen redan i offertstadiet eller under den mer detaljerade projektplaneringen.

Vilka sitter runt bordet?

Grupperna som sitter runt bordet på våra workshops ser väldigt olika ut. Ibland handlar det om ledning eller projektledare från kunden, men lika ofta är medarbetare i helt andra roller närvarande. De kan till exempel representera de som ska jobba med projektets resultat i framtiden, eller målgrupper.

Ofta bidrar olika perspektiv till att inputen till designteamet blir bättre. Samtidigt ser projektens förutsättningar olika ut, och ingen gruppsammansättning kan påstås vara bättre än något annan. Vi brukar ofta vara rådgivande när kunden ska utse sin projektgrupp.

Vad händer efter workshopen?

Efter workshopen sammanställer vi en dokumentation över vad deltagarna enats om. Den skickar vi sedan till kunden som får tycka till och föreslå ändringar eller tillägg. Dokumentationen används sedan som designunderlag, och underlag för vidare workshops. 

Vill du veta mer om hur vi på Kate jobbar? Här finns en beskrivning av vårt arbetssätt och vår metod.

Av: Louise Josborg

Louise är digital designer & strateg på Kate.

Kate

Här kan du läsa om vad som händer just nu hos oss på Kate och i branschen, om lediga jobb och kommande event på vårt kontor. Vi bjuder också på tips och kunskap om det vi kan allra bäst - design och redaktionellt content.

Filtrera: