Design

Den grafiska designen ska kännas sammanhållen i alla kanaler och spegla varumärkets personlighet. Kate gör prisvinnande design där funktion och form alltid går hand i hand.

Kate jubileum, tidning. 10 år.

Identitet och designkoncept

Kates uppgift i arbetet med en ny identitet är att översätta varumärkets personlighet i en visuell form som tilltalar målgruppen, med utgångspunkt i samtiden. Vår design av en ny eller uppdaterad grafisk identitet har alltid en strategisk underbyggnad. Det gör att vi träffar rätt i målgruppen och lyfter er affär.

UX-design

Innehållet är det som användarna är ute efter på webbplatsen, som får dem att lära sig mer, att stanna kvar, att återvända eller tipsa andra. Och att ha en logisk och smidig funktionalitet är en förutsättning för att webben ska fungera. Kate tar fram struktur, navigation och kategorisering som lyfter innehållet på webbplatsen.

Webbdesign

Vi jobbar med alla delar av ett webbprojekt, från strategi och design till utveckling och lansering. Det är innehållet på webbplatsen som står i centrum för vår designprocess. Användarnas behov och era målsättningar styr vilket innehåll som funktionalitet och design. En ny webb ska vara ett lyft för alla delar av organisationen, både internt och externt.

Sociala kanaler

Den visuella identiteten ska tydlig även i de sociala kanalerna. Vi utnyttjar de digitala möjligheterna genom att återvinna det innehåll som redan används i exempelvis print eller webb och anpassar det till respektive social kanal. Vi skapar där design- och innehållsformat som passar varje kanal.

Magasin

Att göra redesign av magasin är ett viktigt ben i vår verksamhet. Med våra gedigna kunskaper inom typografi, bild och visuellt tilltal har vi genom åren sett till att ett stort antal magasin passar bättre in i samtiden, väcker större intresse hos läsarna och ökar räckvidden. Ett magasin är en viktig del i ett varumärkes kommunikation, och en redesign förhöjer tidningens budskap och ökar trovärdigheten. I samarbete med de digitala kanalerna fångar det in rätt målgrupp och stärker varumärket.

Bokdesign

Ett lockande bokomslag och en inspirerande inlaga med god läsbarhet ska lyfta författarens och fotografens arbete till nästa nivå. Kate gör design för illustrerade fackböcker, fotoböcker och skönlitteratur.

Tjänster

Vi är experter på varumärkesutveckling, design, kommunikationsstrategi och innehållsproduktion.