Löpande produktion

Vi producerar innehåll och form löpande för samtliga kanaler. Kate tar hand om hela produktionskedjan, eller så stöttar vi er med den del i produktionen där vår kompetens behövs.

Innehåll

Hos oss och i vårt stora nätverk har vi både redaktörer och skribenter, allt för att kunna garantera en smidig innehållsplanering och textproduktion. Vi skriver, redigerar och optimerar för redaktionella flöden för såväl magasin som webb, blogg, nyhetsbrev och sociala medier. Vi på Kate har koll på hur en story ska skrivas och paketeras, oavsett kanal, för att nå fram till målgruppen.

Form

Hög kreativ nivå, trygghet, kvalitet och smidiga produktionscykler är utgångspunkterna i vårt arbete med löpande produktion. Foto, korrektur, publicering och tryck ingår ofta i våra uppdrag. Under de löpande produktionerna bygger vi upp väloljade arbetsrutiner tillsammans med er. Vi står också bakom designen för magasinet eller de digitala kanalerna vi jobbar med, och kan utveckla formen över tid.

Foto

Vi har en egen fotostudio där vi plåtar allt från omslag till produktbilder. För reportagefoto och större porträtt har vi ett nära samarbete med många duktiga fotografer runt om i landet.

Bildbehandling

Vår bildbehandlare och retuschör har magiska fingrar och kan trolla fram det mesta. Det säkrar upp att alla bilder också ser strålande bra ut i både tryck och digitalt. Att alla bilder från samma avsändare ges ett sammanhållet visuellt uttryck gör att varumärket hänger ihop i alla kanaler.

Våra tjänster

Våra tjänster spänner över strategi, design och produktion. Det betyder att vi finns med våra kunder under hela resan i ett projekt, eller gör punktinsatser.