Kommunikations­strategi

Rätt innehåll i rätt kanal skapar ett ekosystem av kommunikation som når mottagarna där de finns, och där budskapet dessutom är välkommet.

Innehållsstrategi

Innehållsstrategin är ett verktyg för att arbeta långsiktigt och strukturerat med kommunikation i de egna kanalerna. I strategin slår vi fast era målgrupper, vilka kanaler vi ska arbeta i för att nå rätt mottagare och er position på marknaden. Den visar vägen för det kontinuerliga och målinriktade innehållsarbetet.

Kanalstrategi

Att arbeta efter en kanalstrategi underlättar kommunikationsarbetet. Vi går på djupet med vilka kanaler ni ska använda och vilken typ av innehåll som ska publiceras var för att få bästa möjliga spridning och effekt.  Arbetet består till stor del av research och analys, och Kate ger kanalrekommendationer utifrån målgrupperna.

Contentplan

Contentplanen ger en en tydlig struktur för det dagliga kommunikationsarbetet. I planen samordnar vi resurser och kommunikationsmål, och skapar en konkret plan för produktion och publicering. Aktiviteter och inlägg planeras övergripande för ett år och mer detaljerat för några månader framåt. Innehållet planeras utifrån varumärkets effektmål för året och var mottagaren befinner sig i nuläget.

Seminarier och trendföreläsningar

Vill ni få bättre koll på de senaste trenderna inom innehållsdriven kommunikation eller design? Kate håller skräddarsydda föreläsningar anpassade efter era behov. Utbildning är också en viktig del i överlämningen i slutskedet av ett projekt. Det kan handla om att lära sig att publicera innehåll på en ny webbplats, att använda en ny innehållsstrategi eller contentplan.

 

Tjänster

Vi är experter på varumärkesutveckling, design, kommunikationsstrategi och innehållsproduktion.