Strategi

Det strategiska arbetet ligger till grund för all innehållsutveckling. Rätt innehåll i rätt kanal skapar ett ekosystem av kommunikation som når mottagarna där de finns, och där budskapet dessutom är välkommet. Win-win för alla!

Man framför en dator som pekar på en anteckning.

Contentstrategi

Contentstrategin är ett verktyg för att arbeta långsiktigt och strukturerat med kommunikation och innehållsmarknadsföring. I strategin slår vi fast era målgrupper, vilka kanaler vi ska arbeta i för att nå rätt mottagare och er position på marknaden. Den visar vägen för det kontinuerliga och målinriktade arbetet med er innehållsmarknadsföring.

Kanalstrategi

Att arbeta efter en kanalstrategi underlättar och utvecklar hela kommunikationsarbetet. Vi går på djupet med vilka kanaler ni ska använda och vilken typ av innehåll som ska kommuniceras var för att få bästa möjliga spridning och synergieffekt mellan dem. Arbetet består till stor del av research och analys, och Kate ger kvalificerade kanalrekommendationer utifrån målgrupperna.

Contentplan

Contentplanen ger en en tydlig och målinriktad struktur för det löpande kommunikationen. I planen samordnar vi resurser och kommunikationsmål, och skapar en konkret plan för produktion och publicering. Aktiviteter och inlägg planeras övergripande för ett år och mer detaljerat för några månader framåt. Innehållet planeras utifrån varumärkets effektmål för året och var mottagaren befinner sig i nuläget.

Kostnadseffektiv innehållsmarknadsföring

Sökmotorer premierar aktuellt och relevant innehåll och ökar den organiska trafiken. Genom att återanvända och sprida relevant innehåll på ditt företags webbplats och i flera kanaler jobbar du kostnadseffektivt. Kontakta oss så berättar vi mer!

Seminarier och trendföreläsningar

Vill ni få bättre koll på de senaste trenderna inom content marketing, content design eller tidningsvärlden? Behöver ni uppdatera er inom sökmotoroptimering, hur ni genomför en lyckad webbomgörning eller magasinsdesign? Kate håller skräddarsydda föreläsningar och workshops hos oss eller på plats hos er. Utbildning är också en viktig del i överlämningen till er i slutskedet av ett projekt. Det kan handla om utbildning i att publicera innehåll på en ny webbplats, att använda en ny contentplan eller nya layoutmallar.

 

Våra tjänster

Våra tjänster spänner över strategi, design och produktion. Det betyder att vi finns med våra kunder under hela resan i ett projekt, eller gör punktinsatser.