Varumärkes­utveckling

Tydliga mål och en sammanhållen kommunikation är en förutsättning för ett varumärkes genomslagskraft. Varumärkesutveckling innebär att ta fram vision, mål, personlighet och en unik grafisk identitet.

Varumärkesplattform

Alla ambassadörer för ditt varumärke, all grafisk form, alla texter och alla kommunikationsstrategiska beslut ska spegla samma värden och vision. För att lyckas med det behövs en tydlig varumärkesplattform som utgångspunkt. Plattformen förankras i er historia och tar samtidigt ut en riktning för arbetet framåt. Den svarar på varför ni finns, vilka era drivkrafter är vad ni kan erbjuda era kunder eller medlemmar. Varumärkesplattformen är grunden för att vi sedan ska kunna kommunicera med ett sammanhållet uttryck i alla era kanaler.

Tonalitetsmanual

Hur ert företag eller organisation kommunicerar i text är lika viktigt externt som internt. I Kates tonalitetsmanualer finns därför riktlinjer för språk, termer och tilltal i all er textkommunikation. Enkla lathundar för publicering i olika kanaler, inkludering och basbudskap ingår också, vilket underlättar mycket i det löpande kommunikationsarbetet.

Konceptutveckling

Starka koncept inger förtroende och bygger långsiktiga relationer med mottagaren. Vi på Kate tar fram handfasta redaktionella koncept för intern och extern kommunikation – för tidningar, webb eller sociala medier. Utgångspunkten för vårt arbete är alltid er affär och de mål vi sätter för en konceptförflyttning. Efter en gemensam kreativ process som vi kallar Kate-metoden, landar vi i ett koncept som passar målgruppen i samtiden.

 

Tjänster

Vi är experter på varumärkesutveckling, design, kommunikationsstrategi och innehållsproduktion.